Home

          

D E  P A R T N E R  B IJ  U W  V A S T G O E D

 

De Toekomst Ontwikkeling is een projectontwikkelaar die naast het zelfstandig ontwikkelen van onroerend goed opdrachtgevers advieseert bij het ontwikkelingsproces. Vanwege haar jarenlange ervaring in het projectmanagement van vastgoedprojecten zijn wij in staat om het proces te managen en te begeleiden naar een goed eindresultaat. Vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en indien nodig tot en met de exploitatie- en of gebruiksfase, dit om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. 

Naast het managen van vastgoedprojecten worden op eigen initiatief en in opdracht van particulieren, beleggers, woningcorporaties en aannemers, locaties verworven en worden diverse (bouw)plannen ontwikkeld en gerealiseerd.

Bij het verwerven van een (bouw)locatie, de planontwikkeling, de verkoop en/of verhuur van onroerendgoed is het belangrijk om het proces te bewaken. Wij sturen het proces, onderzoeken de mogelijkheden en houden rekening met de randzaken bij de ontwikkeling en realisatie van een project.

Wij managen en begeleiden ook het volledige proces wanneer u kiest om te bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Naast projectontwikkeling en projectmanagement adviseren wij u ook bij het duurzaam  investeren in zonnepanelen zodat uw bedrijfslasten over een periode van 25 jaar zonzeker omlaag zullen gaan!

Investeer nu in het aanbrengen van zonnepanelen al dan niet in combinatie met het saneren van uw asbest dak. Kijk ook op www.energyglass.nl  

De Toekomst Ontwikkeling biedt tevens haar expertise aan als adviserende partij en biedt daar waar gewenst ondersteuning bij de realisatie van uw vastgoed.   

Actief in woningbouw, recreatiewoningen (leisure), bedrijfshuisvesting en (binnenstedelijke) herontwikkelingslocaties.

   

Wij ontwikkelen niet alleen met oog voor de toekomst maar ook met een hart voor het verleden!

Bij de ontwikkeling van enkele van onze projecten wordt nauw samengewerkt met o.a. Bouwfonds Ontwikkeling, Ballast Nedam, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, WelWonen Enkhuizen en Intermaris Projecten Hoorn.

 

S A M E N  C R E Ë R E N  W IJ  U W  T O E K O M S T